Wie ben ik?

bono en ik

Ik ben Loeki Bakker, 10 jaar werkzaam geweest als leerkracht en remedial teacher in m.n. het Montessori basisonderwijs.
Drs. Maria Montessori sprak over ‘De opvoeding der Beweging’ naarmate de motoriek beter wordt zo ook de cognitieve vermogens (schoolse vaardigheden).
Dit gegeven combineer ik bij de behandeling van kinderen met leer –en gedragsstoornissen.
Mijn genoten opleidingen zijn HBOV, PABO Montessori, SEN- opleiding speciaal onderwijs;
remedial teaching, BHV, EHBO- cursus en de opleiding paardrijd instructrice.
Ik rij paard vanaf mijn 5e jaar en ben in het bezit van 2 paarden te weten Bono & Bonnie.
Deze paarden zijn getraind volgens het Natuurlijk Ruiterschap en kunnen worden ingezet bij de begeleiding.
Maar ook het maken van circus, theater, yoga etc. kan onderdeel uitmaken van de begeleiding. Ik ga uit van een verbeterde samenwerking tussen de linker –en de rechterhersenhelft wat door verschillende werkvormen bewerkstelligd kan worden.
Werken met paarden, circus maken e.a. keuze werkvormen helpen om uw kind in 'balans' te krijgen.

Mijn competenties:

  • Expert op het gebied van gedrag. (cluster 4 kinderen)

Te weten: autisme (ASS), hoogbegaafden,  ADHD, ADD, ODD, concentratieproblematiek, faalangst e.a. problematiek rondom gedrag

  • Leesproblemen
  • Dyslexie
  • Dyscalculie
  • Schrijfmotorisch en motorische problemen
  • Problemen met begrijpend lezen, taalontwikkeling en NT2
  • Spellingsproblemen
  • Rekenproblemen en Nonverbal Learning disabilities (NLD)
  • Communicatie; aanleren van het zelfstandig oplossen van conflicten tussen kinderen (peermediation)
© 2009 Natuurlijk kinderen in balans