Handige links

Ouders algemeen:
www.balansdigitaal.nl
www.horseboymovie.com
www.mee.nl (Voor vragen over o.a. onderwijs en financiering)

Dyslexie:
www.steunpuntdyslexie.nl (Omtrent kosten en vergoeding bij dyslexie)
www.tbraams.nl (Omtrent ziektekostenverzekering bij dyslexie)

PGB:
www.mee.nl (Biedt advies en hulp aan omtrent de actuele situatie aangaande PGB)
www.pgb.nl (Website van Per Saldo: vereniging voor persoonsgebonden budget gebruikers)
www.pgb-plein.nl (Een digitale ontmoetingsplaats voor iedereen met vragen over een Persoonsgebonden Budget. PGB-consulenten kunnen u verder helpen)

Rugzak:
www.leerlinggebondenfinanciering.nl
rugzakje.web-log.nl/rugzakje/voor_wie_is_de_rugzak
rugzakje.web-log.nl/rugzakje/wat_is_een_rugzakje
www.onderwijsenhandicap.nl (stappenplan rugzak aanvragen)

Samenwerkingsverbanden:
www.vpg-amsterdam.nl
www.stichtingcapriool.nl
www.leerwegbegeleiding.nl
www.tienvoortien.nl

Fructaan-index:
www.hoefnatuurlijk.nl/cgi-bin/fructindex.cgi

Paarden freestyle/Natuurlijk Ruiterschap:
users.skynet.be/ehdaso/paarden%20en%20relaxatie.htm
(artikel over het effect van het werken met paarden op leer –en gedragsstoornissen)                     
www.paardnatuurlijk.nl (mijn favoriete site!)
www.narha.org/SecEFMHA/FactSheet.asp 
(Artikel in English about working with horses and the effect of it)
www.bitloos.nl/petersburg.htm (Waarom bitloos?)
www.emielvoest.nl/ (Freestyle: ik werk hoofdzakelijk volgens zijn werkwijze)
www.montyroberts.com (Natural Horsemanship)
www.hempfling.com  (Uitleg Natural Horsemanship)
www.parelli.com  (Uitleg Natural Horsemanship)
www.youtube.com/watch?v=1PIePtrcpqo  (De werking van het bit deel 1)

 

 

© 2009 Natuurlijk kinderen in balans