Vergoedingen

Voor een tegemoetkoming in de kosten voor begeleiding/remedial teaching kunnen de volgende mogelijkheden worden onderzocht:

1. LGF Leerling gebonden financiering 'rugzakje'

2. De vergoedinging voor dyslexie:
Er zijn momenteel een paar zorgverzekeraars die behandelingen vergoeden in het extra pakket (hieronder vallen ook vergoedingen voor Daisyspelers e.d.). Om voor de vergoeding in aanmerking te komen moet de dyslexie vastgesteld zijn volgens de richtlijnen van de SDN door een GZ psycholoog. Raadpleeg hiervoor de polis of neem contact op met de zorgverzekeraar. Geef bij de hulpmiddelen wel duidelijk aan dat het hier gaat om gebruik thuis en niet voor op school.

3. Hulpmiddelen voor dyslexie zoals de Daisyspeler, de Readingpen en het softwareprogramma Kurzweil 30000 zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als uitgaven wegens ziekte en/of blijvende invaliditeit omdat het hier gaat om hulpmiddelen die niet of nauwelijks worden gebruikt door mensen die niet de beperking dyslexie hebben.

4. De kosten van een orthodidactisch onderzoek worden soms vergoed door de Gemeente. Een verzoek kan worden ingediend bij de afdeling Algemene Zaken.

5. Er kan een beroep worden gedaan op de Algemene Bijstandswet. De behandelingskosten worden namelijk erkend als bijzondere noodzakelijke kosten van bestaan. Aan de hand van het Besluit Landelijk Draagkrachtcriteria wordt per individueel geval bekeken of terzake bijzondere bijstand verleend kan worden. Informeer bij de uitkeringsinstantie.

6. Vergoeding vanuit het PGB:
Deze is ingrijpend veranderd. Activerende en ondersteunde begeleiding zijn vervallen en worden nu 'Begeleiding' genoemd.
Ik verwijs hier naar Per Saldo; www.persaldo.nl (nieuwe beleidsregels awbz) en stichting MEE (www.mee.nl).
In mijn praktijk kunt u kiezen tussen remedial teaching en begeleiding. De begeleiding wordt gegeven ter bevordering van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid. NB! Remedial teaching wordt NIET vergoed vanuit het PGB.

7. Er zijn bedrijven, die in bepaalde gevallen, de kosten van remedial teaching van hun medewerkers voor hun rekening nemen. Meestal dient men zich hiervoor tot de afdeling personeelszaken te wenden.

8. De kosten van remedial teaching mogelijk fiscaal aftrekbaar zijn. Vraag de brochure 'ziektekosten of andere buitengewone uitgaven' aan.

9. De kosten voor de remedial teaching kunnen nu ook bij bepaalde zorgverzekeraars vergoed worden.

 

 

 

 

 

© 2009 Natuurlijk kinderen in balans