Home
paard als spiegel voor eigen gedrag

Mijn praktijk 'Kinderen in Balans' geeft hulp bij begeleiding en remedial teaching. De begeleiding gaat uit van het portfolio en is gericht op het bevorderen en behouden van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid aangaande het keuzepakket. Remedial teaching wordt o.a. gegeven vanuit het Leerling Gebonden financiering (LGF) het rugzakje. Ouders kunnen kiezen, zo ook het kind. Ik ga uit van de motivatie en het talent van een kind en ipv wat een kind NIET kan. Op basis van gemaakte keuze gaan wij gericht aan de slag.

Op mijn pad kwamen kinderen met leer- en gedragsstoornissen. Deze kinderen hebben het moeilijk in het reguliere onderwijs.
Ik ging mij specialiseren in met name gedragsproblematiek.

Een kind met ADHD, autisme, ADD, NLD e.a gedragsproblematiek is vaak onbekend terrein voor basisscholen en ouders, en daarom bied ik mijn ‘zorg op maat’ pakket aan.
Ik kwam op het idee om een eigen praktijk op te zetten waar iéder kind welkom is. En er voor te staan dat álle kinderen welkom zijn in het reguliere basisonderwijs mits er de nodige zorg gecombineerd wordt. Door goede samenwerking met álle betrokken partijen kan er écht inclusief gewerkt worden. Er van uitgegaan wat een kind zijn/haar talent is en deze uit weten te bouwen, samen met het kind, de ouders en de school.
Het kind/ouders krijgt een keuzepakket aangeboden en samen wordt er gekeken waar het aan gaat werken.

Geïnspireerd door het ‘Natuurlijk Leren’ en het Montessori onderwijs, wilde ik weer terug naar
‘het kind centraal’.

* ’Het ministerie van OCW komt met een nieuwe ‘Wet Passend Onderwijs’  die in 2011 in werking zal treden.

© 2009 Natuurlijk kinderen in balans